"El Termopoli de Barkelina" és un llibre de ficció històrica, d'històries viscudes a la primera part del segle II de la nostra era. Aquestes  imatges són d'altres llocs contemporanis  d'interés. Seleccioneu indrets al submenú.