La taberna unguentaria
Taberna  unguentaria "moblada" amb  peces del Museu d'Arqueologia de Catalunya-@MACarqueologia  i   del MUHBA-Museu d'Història de Barcelona @museuhistoriabarcelona