Els mapes dels papirs

El llibre inclou una sèrie de mapes de zones de l'Imperi on es desenvolupen algunes de  les històries viscudes pels personatges a la primera part del segle II. 

       Illustrator: @joaliink   

                         Scripturam: @carlesguinart