La Via Nova o Via XVIII

De  Asturica  a  Bracara  Augusta

La Geira. Parque Nacional de Geres. Miliarios romanos

Lobios. Aquis Originis 

.................................................................

      (fotografies: Carles Guinart)

Aquis Querquennis 

A l'Itinerari d'Antonino figuren les etapes i les distàncies entre les parades on descansar en el recorregut de la Via Nova.  

La Via Nova o Via XVIII de l'Itinerari d'Antonino és una calçada romana, construïda durant la dinastia flavia, que unia les poblacions de Bracara Augusta (Braga-Portugal) i Asturica Augusta (Astorga). El seu recorregut de 215 milles romanes, d'uns 318 km., gaudia d'onze mansios, o llocs de descans: Salaniana, Aquis Originis, Aquis Querquennis, Geminas, Salientibus, Praesidium, Nemetobriga, Fòrum, Gemetari, Bergidum i Interamnium Flavium. La Via Nova va ser inaugurada per Caio Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo, al 79 dC. segons consta en un mil·liari.   Font: https://viatorimperi.es/via-nova/

                                         Itinerari d'Antonino

D'aquest itinerari només es conserva la còpia procedent de l'època de Dioclecià (segle IV). Malgrat el seu nom, no sembla que tingui relació amb l'emperador Antoní Pius, sinó més aviat amb Marc Aureli Antoní, conegut com a Caracal·la, que va governar des del 211 fins al 217, i en aquest temps s'hauria començat a compilar l'itinerari, que va patir diverses modificacions posteriors.

A banda de la Via Nova ( Via XVIII), aquest territori també estava comunicat per la Via XIX i la Via XX que possiblement  tenia un tram marítim.

https://carreterasengalicia

Fotografia: conjunt de mil·liaris a Lobios

Per a la construcció de les calçades romanes calia executar diverses fases, des de la desforestació fins a la capa de rodament, les calçades estaven marcades pels mil·liaris que eren posats cada 1.480 metres. Les calçades romanes permetien el pas de dos vehicles alhora i habitualment no superaven un desnivell del 8 %.

                                 Via XVIII, Via Nova ( tram espanyol )

fotografies: Carles Guinart

Cañones del Sil (foto: Mr. Hicks 46)

                                  Via XVIII, Via Nova ( tram portuguès)


                                     CLIQUEU  EL  MAPA   PER  VISUALITZAR  ELS  DETALLS  DEL  PDF

                                                         Font: Turismo. Gerês | Terras de Bouro

El tram portugués de la Via Nova ofereix una gran quantitat de mil.liaris conservats in situ.


Terras de Bouro

(fotografies: Carles Guinart)

Santa Cruz . Inici recorregut de la Geira . Milha XIV

Campo do Gerês

                                                                       Museu da Geira

                          (fotografies: Carles Guinart)

Ponte de Roda / Ponte dos Eixoês

                                           (fotografies: Carles Guinart)