"Vallum Aeli"  (El Mur d'Adrià)

English Heritage/Heritage Images/Getty Images

El Mur d'Adrià  són les restes de les fortificacions de pedra construïdes per l'Imperi Romà després de la conquesta de la Gran Bretanya al segle II dC. L'estructura original s'estenia més de 70 milles pel camp del nord d'Anglaterra des del riu Tyne, prop de la ciutat de Newcastle i el mar del Nord, a l'oest fins al mar d'Irlanda. El mur d'Adrià incloïa una sèrie de forts, així com una rasa dissenyada per protegir contra les tropes invasores. Les restes d'un mur de pedra encara són visibles en molts llocs.

Contràriament a la creença popular, el mur d'Adrià no ha servit, ni ha servit mai de frontera entre Anglaterra i Escòcia, dos dels quatre països que formen el Regne Unit. No obstant això, té importància com a patrimoni mundial de la UNESCO i una gran atracció turística.


Els romans envaeixen la Gran Bretanya

Els romans van intentar per primera vegada envair l'illa coneguda com a Gran Bretanya l'any 55 aC, mentre estava sota el domini de l'emperador Juli Cèsar. Tot i que la maniobra militar de Cèsar no va tenir èxit, els exèrcits de l'Imperi Romà van tornar a fer un moviment per conquerir l'illa, que estava poblada i governada per diverses tribus celtes, per ordre de l'emperador Claudi , l'any 43 dC.

Claudi va enviar Aulus Plautius i uns 24.000 soldats a Gran Bretanya, i el 79 dC ja havien aconseguit el control del territori que ara constitueix Gal·les i el sud d'Anglaterra. No obstant això, encara estaven trobant una forta resistència dels guerrers celtes al que avui és el nord d'Anglaterra.


Els Caledonians

Sota el govern de l'emperador Vespasià, els romans volien desesperadament que la regió ara coneguda com Escòcia formés part del seu imperi en creixement. Tanmateix, els lluitadors escocesos, coneguts com a caledonians, van lluitar amb fermesa. No va ser fins que els soldats romans, sota el lideratge de Juli Agrícola, van derrotar els caledonis, matant uns 30.000 l'any 81 dC, que l'imperi va poder considerar almenys una part d'Escòcia sota el seu control. Tot i així, els caledonis que van sobreviure a l'embat d'Agricola van fugir als turons i es van mantenir en oponents obstinats dels romans.

Durant les dècades següents, els caledonians van continuar sent problemàtics, organitzant nombrosos atacs al lloc avançat del nord de l'imperi.

Font: https://www.history.com/topics/ancient-rome/hadrians-wall

Imatge: reconstrucció d'un artista del castell de Poltross Burn al mur d'Adrià © Historic England (il·lustració de Peter Lorimer)

 El mur  a Walltown Crags

https://followinghadrian.com/2014/01/21/walking-hadrians-wall/

L'Emperador Adrià

Quan l' emperador Adrià va arribar al poder l'any 117 dC, els romans ja no van intentar ampliar el seu territori. En canvi, volien protegir el que tenien, dels caledonians i altres. Sota les ordres d'Adrià, els governadors romans de Gran Bretanya van començar a construir el mur que més tard portaria el nom de l'emperador per defensar la part de Gran Bretanya que controlaven dels atacs. En paraules d'Adrià, volien “separar els romans dels bàrbars” al nord. Els estudiosos creuen que el mur també podria haver servit com a mitjà per restringir la immigració i el contraban d'entrada i sortida del territori romà.

On és el mur d'Adrià?

El mur d'Adrià es troba prop de la frontera entre l'escòcia actual i Anglaterra. Va en direcció est-oest, des de Wallsend i Newcastle al riu Tyne a l'est, viatjant unes 73 milles a l'oest fins a Bowness-on-Solway a Solway Firth. El mur va trigar almenys sis anys a completar-se. La construcció va començar a l'extrem est i es va desplaçar cap a l'oest. L'obra va ser completada pels soldats romans. Els historiadors creuen que el pla original era construir un mur de pedra o gespa, davant d'una rasa ampla i profunda. La muralla comptaria amb una porta vigilada cada milla, amb dues torres d'observació entre cada porta.

Finalment, es van afegir 14 forts a la muralla i es van augmentar amb un "terrament" conegut com el Vallum al sud. Es tracta bàsicament d'un gran túmul dissenyat per servir com un altre baluard defensiu. De totes aquestes estructures, només queda una part del mur original i del Vallum.

Encara que el camí del mur d'Adrià voreja el que ara és la frontera entre Anglaterra i Escòcia en alguns llocs, el mur està a una distància substancial de la frontera moderna en altres. Així, mai va tenir un paper en el dibuix de la frontera actual.


Mur d'Antonino

Malgrat la important empresa en la seva construcció, el successor d'Adrià com a cap d'estat romà, Antoni Pius, va abandonar el mur després de la mort del primer l'any 138 dC. Sota les ordres d'Antonino, els soldats romans van començar a construir un nou mur a unes 100 milles al nord, al que ara és el sud d'Escòcia. Aquest va ser conegut com el Mur d'Antonina . Estava fet de gespa i tenia aproximadament la meitat de la longitud del Mur d'Adrià, tot i que comptava amb més forts que el seu predecessor. Com els emperadors abans que ell, Antonino mai va poder derrotar realment les tribus del nord, i la construcció del Mur d'Antoní també va ser finalment abandonada.


John Clayton

Que una part del mur d'Adrià roman en peu avui dia s'ha atribuït en gran part al treball de John Clayton, un funcionari del govern de la ciutat de Newcastle i un estudiós de les antiguitats, al segle XIX. Per evitar que els agricultors de la zona traguessin les pedres del mur original per construir cases i/o carreteres, Clayton va començar a comprar la terra circumdant. Va iniciar granges a la terra i va utilitzar els ingressos d'aquestes granges per finançar les obres de restauració del mur d'Adrià. Tot i que gran part de la terra es va perdre després de la mort de Clayton el 1890, el National Trust of the United Kingdom , una organització de conservació, va començar a tornar-la a adquirir a poc a poc al segle XX.

Font text:  https://www.history.com/topics/ancient-rome/hadrians-wall

Font mapa: https://followinghadrian.com/2014/01/21/walking-hadrians-wall/

Foto: https://www.vindolanda.com/world-heritage

Al voltant de l’any 120, els pictes (població autòctona sotmesa al Sud) es van tornar a revoltar i van atacar les posicions romanes. Les fonts indiquen que quasi amb tota seguretat, la idea de la creació  del  mur  va  sorgir  durant  la  visita  d’Adrià  a  Britannia  l’any  122  a  causa  d’aquest conflicte, data en la que es començaria la construcció, que conclouria uns deu anys més tard, amb la finalitat primera de separar-la de les tribus hostils de la Britannia septentrional. Gran part de la significació del Mur rau en la  pretesa  polifuncionalitat del mateix, no del tot clara encara i sotmesa a crítica per part dels entesos i de la que se n´ha extret diverses hipòtesis. Les línies interpretatives que gaudeixen de més consens són les orientades a crear condicions de pau a la província romana de Britannia al Sud del Mur alhora que protegir-se d’eventuals atacs de les tribus del Nord –funció purament de supremacia militar d’un inici-, la d’establir el limes nord-oest de l’Imperi -delimitació territorial-, la de marca la frontera del món civilitzat: ordre, justícia i prosperitat contra la barbàrie i la de conferir estabilitat econòmica a la zona.  Potser sigui una combinació de totes elles. Un cop decidit fixar un límit defensiu es va  triar una zona que oferís  avantatges topogràfics naturals  —coneixia  les  terres  i  tenia  informes  dels  seus  enginyers  i  topògrafs—,  a  més d’aprofitar els antics forts que ja hi havia molt a prop del seu emplaçament, una mica més al sud,  que  es  coneixen  com  a  ―Frontera  d’Stanegate‖  i  van  ser  establerts  pel  governador  de Britannia Gneu Juli Agricola —que dirigia una campanya de civilització de les tribus del nord- l’any 84, quan va dominar la part de la Caledònia després de la batalla del Mont Grapius on van derrotar els pictes dirigits per Calgaco. El motiu pel qual Adrià va decidir reemplaçar el sistema de forts —utilitzat i que funcionava a d’altres províncies— per un complex emmurallat no està del tot clar. 


 La  muralla  està  construïda  en  pedra  massissa,  de  canteres  properes,  i  les  seves  dimensions  oscil·len entre 1’8 metres i 3 metres d’amplada i, probablement,  entre 3’6 i 4’8 metres d’alçada construïda  buscant una  alçada  uniforme d’uns 4,5 metres al  llarg del seu  recorregut i  dotada molt probablement de merlets addicionals de 1’8 metres.  No se sap si estava coronat per un pas de  ronda  perquè  els  soldats  poguessin  patrullar.  Reompliren  els  buits  amb  ciment  de  llim  i runes,  tot  i  que  en  algunes  seccions  s’utilitzà  argila.  Sembla  ser  que  les  ordres  inicials  eren construir una sola muralla —per primer cop— seguint el model de construcció de les trinxeres i les estacades de la resta de l’Imperi, com a Germania. A l’est tota de pedra, on abundava aquest material, a l’oest de torba. Més tard s´iniciaren treballs de canvi de material però hi ha una part que no va ser substituïda per pedra , i avui presenta una alineació una mica diferent a la resta de  l’estructura. L’obra  final  tindria  un  arrebossat  de  guix  i  donaria  l’aparença  d’un  aparell regular, brillaria a la llum del sol i es veuria a una distància de varis kilòmetres. Disposarien  en  trams  regulars  tota  una  sèrie  d’edificacions  militars  robustes    –forts,  fortins  i talaies- que  es construirien en  primer  lloc  i, tot  seguit,  s’edificarien  els  trams  de  muralla  per unir-les i fortificar tota la zona fronterera.   Es  construïren  forts  cada  11-12  kilòmetres,  tots  ells  emmurallats  al  seu  torn  a  fi  de protegir les construccions del seu interior. La disposició dels seus espais normalment seguia un model establert. En la seva part davantera o nord, enfront dels bàrbars, hi disposaven  els  barracons  de  les  tropes  i  els  estables  pels  cavalls,  a  cantó  i  cantó del carrer o eix central que vertebrava el conjunt i que conduïa fins a un edifici central de planta  quadrada  entorn  a  un  pati  on  tenien  lloc  les  activitats  diàries  del  fort. VINDOLANDA

         Un "tresor" de troballes gràcies a  les condicions especials de conservació

Ratolí de cuiro, possiblement una joguina, trobada a Vindolandia.   Imatge: Museu de Vindolandia.

Escolteu el doctor Andrew Birley (director general de Vindolanda) que descriu l'excavació de les capes anaeròbiques el 2017.


Per què trobem objectes tan increïblement ben conservats de fa 2000 anys a Vindolanda?


Una combinació de factors ajuden a la preservació i a un estat excel·lent de les troballes. La principal ajuda és que el terreny tingui condicions anaeròbiques, la qual cosa significa que no hi ha oxigen a les capes d'excavació pre-hadriànica. Els constructors romans van estendre argila, gespa, bragueres i brucs sobre els edificis enderrocats abans d'iniciar nous programes de construcció en un lloc utilitzat anteriorment, creant així condicions anaeròbiques. Això va "tapar" eficaçment la capa subjacent conservant tot el que quedava a sota. Artefactes com cuir, fusta, tèxtils i tauletes d'escriptura i objectes metàl·lics sobreviuen en condicions gairebé perfectes. 


Les condicions anaeròbiques són el resultat de l'engordat del sòl, a causa de l'augment del nivell freàtic a Vindolanda. Els objectes estan gairebé completament privats d'oxigen i hi ha molt poca activitat bacteriana que normalment destruiria aquests objectes enterrats.


Després de la conservació, s'estabilitzen i estan preparats per a la investigació i exposició. Als nivells superiors de Vindolanda les condicions no són anaeròbies. Les troballes orgàniques no sobreviuen a aquest nivell i els metalls estan molt corroïts a causa de la presència d'oxigen i bacteris.


Les tauletes de Vindolandia


Les tauletes de Vindolanda eren "els documents manuscrits més antics existents a Gran Bretanya" fins a la troballa de les tauletes de Bloomberg entre l'any 2010 i 2013. Escrites en fragments de fines tauletes de fusta, tenen la mida d'una targeta postal, amb tinta a base de carbó; les inscripcions daten dels segles I i II (aproximadament, contemporànies del mur d'Adrià). Si bé es coneixen registres similars en papir d'altres parts de l'Imperi Romà, les tauletes de fusta amb textos en tinta no havien estat descobertes fins a 1973, quan l'arqueòleg Robin Birley va trobar aquests artefactes en les excavacions de la fortalesa romana de Vindolanda, al nord d'Anglaterra.


Els documents registren assumptes militars oficials, així com missatges de membres i per a membres de la guarnició de Vindolanda, les seves famílies i esclaus. En les inscripcions, destaca una invitació per a una festa d'aniversari celebrada al voltant de l'any 100, la qual és potser el document més antic existent, escrit en llatí per una dona. Es troben al Museu Britànic; els textos de 752 tauletes van ser transcrits, traduïts i publicats el 2010. Existint la possibilitat de consultar-les també en línia. Actualment a Vindolanda es continuen trobant tauletes, més de  2.000 fins ara.

https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1989-0602-74.

(Transcripció aproximada):


"Octavi al seu germà Càndid, salutacions,

 Els cent quilos de tendons de Marinus - em conformaré. Des del moment que vas escriure sobre aquest tema, ni tan sols m'ho ha esmentat. T'he escrit diverses vegades sobre que he comprat uns cinc mil modis d'espigues, a causa dels quals necessito diners en efectiu. A menys que m'enviïs una mica d'efectiu, almenys cinc-cents denaris, el resultat serà que perdré el que he posat com a dipòsit, uns tres-cents denaris, i em farà vergonya. Per tant, us demano que m'envieu una mica d'efectiu tan aviat com sigui possible.

 Les pells de les que són a Cataractonium.  Escriu-los  que me les donin a mi i el carro sobre el qual escrius. I escriu-me què hi ha a aquest carro. Ja hauria anat a recollir-los, excepte que no m'importava ferir els animals mentre els camins estan malament. Vegeu amb Terci sobre els 8½ denaris que va rebre de Fatalis. No els ha acreditat al meu compte.

 Sapigueu que he completat les 170 pells i tinc 119 modis de bracis trillats. Assegureu-vos que m'envieu diners en efectiu perquè tingui espigues a l'era. A més, ja he acabat de batre tot el que tenia. Un company del nostre amic Frontius ha estat aquí. Volia que li destinés (?) li amaga i, essent així, estava disposat a donar diners en efectiu. Li vaig dir que li donaria les pells abans de l'1 de març. Va decidir que vindria el 13 de gener. No es va presentar ni es va preocupar per aconseguir-los, ja que tenia pells. Si hagués tingut els diners en efectiu, li hauria donat. He sentit que Frontini Iulius té a la venda a un preu alt els articles de cuir (?) que va comprar aquí per cinc denaris cadascun. Saluda Spectatus i... Firmus. He rebut cartes de Gleuco.  Adéu."